Mijn naam is Petra Hofman. Ik ben geboren in 1974 in Maastricht, en samen met mijn man en twee dochters woonachtig in Bemelen, waar we genieten van de uitdagingen en kansen die het leven ons brengt.

Na mijn werk in de jeugdhulpverlening en onderzoek tijd bij “de Raad”, besloot ik om mijn eigen weg te gaan als zelfstandige. Ik heb mijn coachpraktijk Welkom Thuis opgericht omdat ik het als mijn levensmissie zie mensen thuis te brengen bij zichzelf, waardoor ze in hun kracht gaan staan en ook zij de uitdagingen en kansen van het leven met veerkracht tegemoet kunnen treden. Het is mijn drive om te verbinden en te creëren en mensen op een liefdevolle en constructieve wijze aan te raken, te laten voelen en laten ervaren wie ze in essentie zijn, om van daaruit bewuste keuzes te maken. Ik ben de verbinding met Essential Movements aan gegaan, waardoor ik mij completer voel. Ik ben overtuigd dat we door de kracht van samen heel veel mooie dingen mogelijk kunnen maken.

Bij Essential Movements geef ik individuele coaching, (groeps)trainingen en yogalessen aan kinderen en jongeren en hun context (o.a. hun ouders) en volwassenen in het algemeen. Dat wil zeggen dat ik de verbinding aan ga met de mensen die voor het kind belangrijk zijn (en ook hen coach en begeleid) om zo een ieder tot BLOEI te laten komen. Het gaat er bijvoorbeeld om dat ouders zich bewust worden van hun rol, houding t.a.v. hun kinderen en hoe ze elkaar over en weer spiegelen. Als ouders bewust leiderschap nemen over zichzelf, komt dit de manier waarop ze hun ouderschap uitdragen ten goede en daarmee de ontwikkeling van hun kind(eren). Werken aan deze relatie en onderlinge verhoudingen is een soort reis die je met elkaar maakt.

Tijdens de coaching ben ik er om dit bewustwordingsproces bij het kind / de jongere/ zijn ouder(s) te ondersteunen en begeleiden en zo te helpen om nieuwe kansen en dromen vorm te geven en uit te drukken. Hierbij ga ik ervan uit dat “Wie thuis komt bij zichzelf, overal kan zijn.”

Alle vormen van begeleiding die ik inzet sluiten aan bij de behoeften van de cliënt. De daarbij gebruikte tools, technieken, kennis en vaardigheden heb ik mij eigen gemaakt door het met veel plezier volgen van diverse opleidingen en trainingen gedurende de voorbijgaande jaren. Maar de coaching vindt vooral zijn kracht in een ontmoeting van hart tot hart.

Tevens bestaat de mogelijk om samen met mij letterlijk een welkom thuis te creeeren door het toepassen en inzetten van Conceptual Feng Shui. Dit is een proces waarin het huis (en zijn bewoners) volledig geanalyseerd wordt en een advies wordt gegeven over de verbetering en harmonisering van de energie in een huis. Ieder huis vertelt aan zijn bewoners namelijk een eigen uniek verhaal. Door hier goed naar te kijken en luisteren, kunnen huis en bewoners elkaar optimaler ondersteunen en ook persoonlijke processen geoptimaliseerd worden. Een boeiend en dynamisch proces.
Ik vertel u graag meer over alle mogelijkheden! 

 

Image

Bewust kijken, voelen, ervaren,
Leven, leren en innerlijk weten,
Onderzoeken en ontdekken,
Ervaren en erkennen,
Integreren van dit alles,
In verbinding met de wereld om je heen

- BLOEI